TextBody
Việt Nam Tiếng Anh

Sản phẩm

ActivFlo Pro

ActivFlo Pro

ActivFlo Pro là giải pháp độc đáo duy nhất của INTA Anh Quốc thích hợp sử dụng cho sử dụng trong công nghiệp, thương mại và nông nghiệp. Bằng công nghệ lõi xúc tác đặc biệt, kết hợp với bộ điều tiết điện làm tăng hiệu quả xúc tác giúp xử lý nguồn nước hiệu quả hơn.

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
liên hệ làm đại lý

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực lọc và xử lý nước, bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm và muốn trở thành đại lý / nhà phân phối. Vui lòng liên hệ với chúng tôi!